Muut palvelut

Annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on maksullinen palvelu, jossa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käyttämänsä tabletit ja kapselit pakattuna kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Koneellinen annosjakelu sopii erityisesti henkilöille, joilla on useita lääkkeitä jatkuvassa käytössä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä ottamisessa ja muistamisessa. Kysy lisää apteekista!

Kotiinkuljetus

Katajanokalla asuvilla asiakkailla on mahdollisuus tilata lääkkeiden  kotiinkuljetus.  Tilausten kotiin kuljetuksesta veloitamme 10 euroa.  Tilauksen voit tehdä puhelimitse.

Tiliasiakkuus

Tiliasiakkuus on hyvä vaihtoehto asiakkaille, jotka eivät itse pääse asioimaan apteekkiimme, vaan asioinnin hoitaa omainen tai esimerkiksi kotisairaanhoitaja. Laskun saatte joko postitse kotiin tai sähköisenä.

Lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistus ja lääkehoidon arviointi

Joillakin lääkkeillä voi samanaikaisesti käytettynä olla haitallisia yhteisvaikutuksia. Lisäksi ruoka, nautintoaineet, rohdokset ja itsehoitovalmisteet voivat vaikuttaa lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen.

Apteekissamme on käytössä yhteisvaikutusohjelma, jonka ansiosta asiakkaamme lääkitystä voidaan tarkastella kokonaisuutena ja huomioida mahdolliset lääkkeiden yhteisvaikutukset sekä asiakkaan lääkeaineyliherkkyydet ja allergia.

Lääkehoidon arviointipalvelu (maksullinen lisäpalvelu)

Lääkehoidon arviointipalvelu on apteekkimme lisämaksullinen palvelu, jonka avulla selvitetään vastaako lääkitys asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Lääkehoidon arviointipalvelussa laaditaan raportti, joka sisältää mahdolliset muutosehdotukset lääkitykseen. Ehdotetut lääkitysmuutokset perustuvat aina tieteellisiin tutkimuksiin ja hoitosuosituksiin. Raportin kanssa asiakas voi ottaa yhteyttä lääkäriin, joka tekee lopulliset päätökset lääkityksen mahdollisista muutoksista. Tavoitteena on muokata lääkitys vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita sekä lopettaa mahdollisten ylimääräisten ja sopimattomien lääkkeiden käyttö.

Palvelun sisältö:
 • Asiakkaan taustatietojen keruu (e-reseptit, kelakortti)
 • Asiakkaan haastattelu apteekissa (noin 30 minuuttia)
 • Lääkehoidon arviointiraportin tekeminen apteekissa
 • Loppupalaverissa käydään asiakkaan kanssa läpi arviointiraportti ja kerrotaan mitä arvioinnissa selvisi. (apteekissa, kestää noin 15 minuuttia)

Perusteet lääkehoidon arvioinnille:

Useita lääkkeitä tai epäselvä lääkelista
 • Haittavaikutus
 • Huoli lääkitysturvallisuudesta
 • Yhteisvaikutusten tarkistus
Lääkehoidon arvioinnin hyödyt:
 • Päällekkäislääkitysten purkaminen
 • Lääkkeiden haittavaikutusten väheneminen
 • Eniten arvioinnista hyötyvät vanhuspotilaat, joilla on useita lääkkeitä ja sairauksia.
 • Elämänlaatu paranee ja turvallisuuden tunne lisääntyy
 • Iäkkäillä on mahdollisuus pärjätä pidempään kotona
 • Hoitoon sitoutuminen paranee
Palvelun hinta on 150 euroa, voimassa toistaiseksi. Arvioinnin tekee Lääkehoidon arviointi -koulutuksen käynyt farmaseutti tai proviisori.

Kysy apteekista lisää palvelusta!

Laiva-apteekkien tarkistukset

Teemme laiva-apteekkien tarkastuksia varustamon tai huolintaliikkeen tilauksesta. Tarkastuksen yhteydessä täydennämme tarvittaessa laiva-apteekin sisältöä Merenkulkuhallituksen määräysten mukaisesti. Huolehdimme myös vanhentuneiden valmisteiden hävittämisestä.

Lääkejätteet

Otamme vastaan lääkejätteet, jotka toimitamme edelleen ongelmajätelaitokselle.